Servicii de proiectare

Our Services are conceived for Design-Bid-Build project delivery method. D-D-B is actually the sole eligible method according to Romanian Building Code that sets very clear roles of Beneficiary (the Client), Architect and Engineers and Constructors.

Consultanta Dezvoltari Imobiliare

Consultanta Dezvoltari Imobiliare

– Analiza potentialului urbanistic al terenurilor, estimarea suprafetelor construibile, desfasurate, utile, estimarea costurilor. Studii de amplasament, Analize comparative

– Intocmirea temelor de proiectare pentru cladirile de birouri, blocurile de apartamente, cladirile industriale.

Studii de Fezabilitate

Studii de Fezabilitate

Accesarea de fonduri europene pentru investitii care includ si constructiile de cladiri, modernizarea, consolidarea sau schimbarea functiunii unei cladiri existente presupune intotdeauna un studiu de fezabilitate intocmit de o firma de proiectare.

Organizare Licitatii si Selectii de Oferta in Constructii

Organizare Licitatii si Selectii de Oferta in Constructii

Pentru multi clienti organizarea unei selectii de oferta este un pas complicat. Acest serviciu presupune in principal suport logistic:

– Printarea proiectelor in format PDF.

– Postarea documentatiilor de licitatie online, pe site-ul propriu.

– Gestionare online a intrebarilor puse de ofertanti, transmiterea raspunsurilor si clarificarilor online.

Suport tehnic:

– Intocmirea documentatiilor pentru licitatii: Liste de cantitati, Antemasuratori, Caiete de Sarcini

– Indrumarea tehnica a ofertantilor

– Analiza tehnica a ofertelor

– Asistarea clientului in luarea unei decizii

Serviciile noastre sunt concepute pentru metoda Proiectare-Licitatie (Selectie de Oferta)-Executie. De altfel, ceasta este singura metoda acceptabila de legislatia din Romania care prevede ruluri foarte bine delimitate pentru Beneficiar (Client), Proiectant si Constructor.

www.pdf24.org    Expediere articol ca PDF